Z zapałem przeciw zmianom klimatu

ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA
w Gminie Czechowice-Dziedzice

Celem projektu jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Cel ten jest osiągany przez realizację szeregu działań i zadań inwestycyjnych z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury oraz kampanii promocyjno-edukacyjnej i informacyjnej.

Dowiedz się więcej o Czechowicach-Dziedzicach

O projekcie

Projekt przewiduje realizację na terenie Czechowic-Dziedzic wielu wzajemnie powiązanych działań z zakresu adaptacji i mitygacji, odpowiadających na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie zmian klimatu.

W ramach projektu powstają m.in. zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, zielone wyspy, zielone wiaty przystankowe i ścieżka pieszo-rowerowa. Elementem projektu jest również szeroko zakrojona kampania edukacyjna podnosząca świadomość na temat zmian klimatycznych, która obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

Przewidywane efekty realizacji projektu to zwiększenie zdolności do przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania lub okolicy, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa ilości i jakości terenów zielonych, podniesienie świadomości na temat zmian klimatu i promocja komunikacji rowerowej.

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie ze stowarzyszeniem z Norwegii – INTBAU Norway. Stowarzyszenie to wspiera tradycyjne, lokalne budownictwo oraz tworzenie lepszych miejsc do życia, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Partner uczestniczy w projekcie w ramach zaplanowanych działań edukacyjno-informacyjnych oraz promocyjnych, w trakcie których dzielić się będzie swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami i realizacją inwestycji w zgodzie z interesami środowiska naturalnego. Partnerstwo to przyczynia się do upowszechnienia wiedzy i doświadczeń.

Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została zawarta 26 listopada 2021 roku a planowana data zakończenia jego realizacji mija 30 kwietnia 2024 roku.


Projekt finansowany w 85% ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w tym pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG, 85%) oraz budżetu państwa (15%)

Pierwotnie całkowity koszt projektu wynosił ponad 13 mln zł (3,1 mln euro), w tym koszty kwalifikowane 11,6 mln zł (2,7 mln euro), a przyznane dofinansowanie niemal 10 mln zł (2,3 mln euro).

Realizacja projektu: 2021–2024

Wartość całkowita: 16.146.599,35 zł

Dofinansowanie (łącznie): 12.182.605,59 zł

Dofinansowanie z MF EOG: 10.355.214,75 zł 

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1.827.390,84 zł

Wkład własny gminy: 2.149.871,68 zł

Cele projektu

Łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zwiększenie zdolności do przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania oraz w jego okolicy.

Zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa ilości i jakości terenów zielonych w Czechowicach-Dziedzicach.

Podniesienie świadomości na temat zmian klimatu i ich wpływu na nasze życie oraz promocja komunikacji zbiorowej i rowerowej.

Aktualności

Zobacz, jak przebiega realizacja projektu “Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

Konferencja promocyjna na Uniwersytecie w Oslo

Konferencja promocyjna na Uniwersytecie w Oslo

9 grudnia 2022 roku na Uniwersytecie w Oslo odbyła się konferencja oficjalnie otwierająca projekt "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice". Prezentację czechowickiego projektu, którego założenia omówił...

czytaj dalej
Umowa partnerska z INTBAU NORGE podpisana!

Umowa partnerska z INTBAU NORGE podpisana!

8 grudnia 2022 roku w Oslo w siedzibie INTBAU Norge przy St. Olavsgate odbyło się uroczyste przekazanie umowy partnerskiej zawartej w listopadzie br. pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a INTBAU. Ze strony polskiej umowę podpisał Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian...

czytaj dalej
“Zielono-niebieska gmina”

“Zielono-niebieska gmina”

Gmina Czechowice-Dziedzice z zapałem inwestuje w gospodarowanie wodami opadowymi, a na jej terenie w ciągu ostatnich trzech lat pojawiły się takie ciekawe i nowatorskie instalacje, jak ogrody deszczowe, zielone fasady i dachy czy śródmiejskie zbiorniki...

czytaj dalej
“Czechowice-Dziedzice pokazują, jak oszczędzać wodę”

“Czechowice-Dziedzice pokazują, jak oszczędzać wodę”

Gmina Czechowice-Dziedzice mocno inwestuje w gospodarowanie wodami opadowymi, a na jej terenie w ciągu ostatnich dwóch lat pojawiły się takie ciekawe i nowatorskie instalacje, jak ogrody deszczowe, zielone fasady i dachy czy śródmiejskie zbiorniki retencyjne. Dzięki...

czytaj dalej
Rozstrzygnięto ostatnie konkursy edukacyjne

Rozstrzygnięto ostatnie konkursy edukacyjne

Rozstrzygnięto letni oraz trzy jesienne ekologiczne konkursy edukacyjne dla uczniów gminnych szkół w ramach projektu pn. “Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród...

czytaj dalej

Fundatorzy
projektu

Skip to content