Konkursy ekologiczne

Siedem konkursów dla dzieci w 2023 roku

Szczególnym elementem projektu jest jego część skierowana do dzieci i młodzieży. Jest to bardzo ważna grupa odbiorców. Ogromne znaczenie ma wpajanie od najmłodszych lat młodym ludziom szacunek dla przyrody, nauka o zagrożeniach na jakie jest ona narażona oraz jak można przeciwdziałać ich skutkom. To właśnie obecne młode pokolenie będzie kształtowało przyszłość i decydowało, w jakim kierunku podąży rozwój technologii oraz jakie miejsce i rangę będzie zajmowała w nim przyroda.

Konkursy edukacyjne są formą, która nie tylko zaangażuje dzieci i młodzież do udziału w projekcie ale również przez konieczność realizacji prac w określonej tematyce skłoni do zapoznania się z problematyką zmian klimatu, ich wpływem na przyrodę i człowieka oraz zanieczyszczeniami środowiska. Dedykowane są one dla uczniów wszystkich szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice realizująca projekt pn. “Z zapałem przeciw zmianom klimatu- zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice” i mają na celu podniesienie poziomu ich wiedzy na temat zmian klimatu i ich skutków. Przewidziano organizację siedmiu odsłon konkursu edukacyjnego. Tak jak zostało wspomniane, każda odsłona porusza inną tematykę.

 

Tematyka konkursów

Projekt przewiduje przeprowadzenie konkursów o następującej tematyce (wytłuszczono konkursy, które zostały już ogłoszone):

  • zagrożenia związane ze zmianami klimatu,
  • znaczenie zasobów wodnych – niebieska infrastruktura,
  • znaczenie zieleni – zielona infrastruktura,
  • znaczenie bioróżnorodności,
  • ochrona powietrza,
  • oszczędzanie zasobów,
  • alternatywne środki transportu.

Konkursy ogłaszane i rozstrzygane są w 2023 roku w trzech blokach – wiosennym, letnim i jesiennym.

 

Konkursy wiosenne

Wiosenny blok konkursowy rozstrzygany będzie w kwietniu, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uświetni Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. To właśnie głównym celem tego święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety, do których z pewnością należy zaliczyć zmiany klimatyczne. Będzie to zatem doskonała okazja, aby podsumować pierwszy blok konkursów edukacyjnych w ramach naszego klimatycznego, zielono-niebieskiego projektu.

Konkursy ogłoszono 31 stycznia, a termin zgłoszeń i dostarczania prac upływa 20 marca. W dniach 1-2 lutego pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej zawitali do wszystkich naszych gminnych szkół podstawowych i zapraszali społeczności szkolne do udziału w konkursach, przekazując stosowne dokumenty zgłoszeniowe i przybliżając zasady konkursów. Dla tych, którzy wykażą się najciekawszymi pracami, okażą się najbardziej kreatywni i przekażą innym swoją pracą największą dawkę inspiracji skłaniającą do zainteresowania się tematem zmian klimatycznych, przewidziano atrakcyjne nagrody. Liczy się przede wszystkim pomysł, zainteresowania tematem i szeroko pojęte walory edukacyjno-artystyczne. Zwycięzców wyłoni oceniająca prace specjalna komisja konkursowa.

Trzy pierwsze projektowe konkursy skierowane do wszystkich grup wiekowych w szkołach podstawowych o tematyce znaczenia bioróżnorodności (konkurs nr 1, dla klas IV-VI szkół podstawowych, w ramach niego należy zgłaszać prace w formie wiersza lub opowiadania), alternatywnych środków transportu (konkurs nr 2, dla klas VI/VII-VIII, prace w formie plakatu) oraz ochrony powietrza (konkurs nr 3, dla klas I-III, prace plastyczne). Uczestników konkursów – reprezentantów szkół – zgłaszają dyrektorzy czechowickich, gminnych placówek. Szczegóły – w regulaminach, które zostały przekazane zaproszonym do konkursów szkołom.

 

Konkurs letni

Czwarty konkurs został ogłoszony 15 maja, a pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej ponownie odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapraszając do udziału oraz dostarczając dokumenty konkursowe. Do szkół dostarczono również pamiątkowe dyplomy oraz upominki za udział oraz wyróżnienia w konkursach, które odbyły się w bloku wiosennym.

Tematyką letniego konkursu jest znaczenie zieleni – zielona infrastruktura i jest on skierowany do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową – fotografię ludzi korzystających z zielonej infrastruktury śródmiejskiej (np. parkowej) w Gminie Czechowice-Dziedzice, promującą konieczność zachowania w czystości takich miejsc. Fotografia musi zostać dostarczona w formie wydruku w rozmiarze A4 razem z wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi (szczegóły w Regulaminie). Uczestników konkursów – reprezentantów szkół – zgłaszają dyrektorzy czechowickich, gminnych placówek. Termin zgłoszeń i dostarczania prac upływa 29 września.

 

Konkursy jesienne

Ostatnie trzy konkursy zostały ogłoszone 2 października, a pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej ponownie odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapraszając do udziału oraz dostarczając dokumenty konkursowe.

Konkursy skierowane są do wszystkich grup wiekowych w szkołach podstawowych, a tematyką jest znaczenie zasobów wodnych – niebieska infrastruktura (konkurs nr 5, dla klas VII-VIII szkół podstawowych, w ramach niego należy zgłaszać prace w formie mapy myśli), oszczędzanie zasobów (konkurs nr 6, dla klas IV-VI, prace w formie komiksu) oraz zagrożenia związane ze zmianami klimatu (konkurs nr 7, dla klas I-III, prace plastyczne). Uczestników konkursów – reprezentantów szkół – zgłaszają dyrektorzy czechowickich, gminnych placówek. Termin zgłoszeń i dostarczania prac upływa 17 listopada. Szczegóły – w regulaminach, które zostały przekazane zaproszonym do konkursów szkołom.

JZ i PM, CEE/UM

 

Ogłoszone konkursy

Zakończono: konkursy nr 1-3
Trwa: konkurs nr 4
Zgłaszanie prac: do 29.09.2023 r.

Pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Konkurs nr 1

Tematyka:
Znaczenie bioróżnorodności

Tytuł:
„Kto z kim współpracuje – czyli zależności międzygatunkowe wśród zwierząt”

Forma prac:
Wiersz lub opowiadanie na temat zależności międzygatunkowych występujących wśród rodzimych gatunków zwierząt

Termin zgłaszania prac:
20 marca 2023 r.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zgłoszeni przez szkołę

Kategoria wiekowa:
Klasy IV-VI

Regulamin →

Konkurs nr 2

Tematyka:
Alternatywne środki transportu

Tytuł:
„A gdyby tak, samochód zamienić na… czyli alternatywne środki transportu”

Forma prac:
Plakat (opracowanie graficzne i hasło), przedstawiający przewagę alternatywnych środków transportu, technika dowolna

Termin zgłaszania prac:
20 marca 2023 r.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zgłoszeni przez szkołę 

Kategoria wiekowa:
Klasy VI*/VII-VIII

Regulamin →

*) konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII, wyjątek stanowią szkoły, w których klasy VII i VIII w bieżącym roku szkolnym nie są prowadzone – w takim przypadku dopuszcza się do udziału w konkursie uczniów klas VI lub innej najwyższej rocznikowo kategorii klas, które w bieżącym roku szkolnym w danej szkole są prowadzone

Konkurs nr 3

Tematyka:
Ochrona powietrza

Tytuł:
„Oddychamy tym co mamy – czyli zanieczyszczenia i ochrona powietrza”

Forma prac:
Praca plastyczna poruszająca temat głównych zanieczyszczeń powietrza i jego ochrony, technika dowolna

Termin zgłaszania prac:
20 marca 2023 r.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zgłoszeni przez szkołę 

Kategoria wiekowa:
Klasy I-III

Regulamin →

Konkurs nr 4

Tematyka:
Znaczenie zieleni – zielona infrastruktura

Tytuł:
„Na tropie śródmiejskiej zieleni”

Forma prac:
Fotografia ludzi korzystających z zielonej infrastruktury śródmiejskiej (np. parkowej) w Gminie Czechowice-Dziedzice, promująca konieczność zachowania w czystości takich miejsc

Termin zgłaszania prac:
29 września 2023 r.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zgłoszeni przez szkołę 

Kategoria wiekowa:
Klasy IV-VIII

Regulamin →

Konkurs nr 5

Tematyka:
Znaczenie zasobów wodnych – niebieska infrastruktura

Tytuł:
„Woda – najcenniejszy i niedoceniany skarb na naszej planecie”

Forma prac:
Mapa myśli na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka. Rozmiar A4 lub A3

Termin zgłaszania prac:
17 listopada 2023 r.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zgłoszeni przez szkołę 

Kategoria wiekowa:
Klasy VII-VIII

Regulamin →

Konkurs nr 6

Tematyka:
Oszczędzanie zasobów

Tytuł:
„Zakręć z wodą kran – nie pijesz wody sam”

Forma prac:
Komiks na temat oszczędzania zasobów naturalnych. Dopuszczalne techniki: rysunek, malunek, wyklejanka (maksymalny rozmiar A3). Komiks musi zawierać co najmniej 8 rysunków – scen

Termin zgłaszania prac:
17 listopada 2023 r.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zgłoszeni przez szkołę 

Kategoria wiekowa:
Klasy IV-VI

Regulamin →

Konkurs nr 7

Tematyka:
Zagrożenia związane ze zmianami klimatu

Tytuł:
„Czy niedźwiedź polarny pozostanie wspomnieniem…”

Forma prac:
Praca plastyczna na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Dopuszczalne techniki: rysunek, malunek, wyklejanka, instalacja przestrzenna (maksymalny rozmiar 1 m x 1 m)

Termin zgłaszania prac:
17 listopada 2023 r.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zgłoszeni przez szkołę 

Kategoria wiekowa:
Klasy I-III

Regulamin →

Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i Przewodniczący INTBAU Norge Arne Sødal
Skip to content